Wstępne dane na Twój temat:
IP : 44.192.44.30 - 16-07-24 2024 22:14

Zasady procesu weryfikacji użytkownika

Jestem uprawnionym użytkownikiem
System Joanna jest aplikacją klasy CMS (pozwalającą zarządzać treścią ośrodka WWW). Obsługa jest maksymalnie uproszczona aby wystarczyły nabyte przyzwyczajania podczas codziennej obsługi własnego komputera.

Joanna zainstalowana na szybkich serwerach o dużej przepustowości łącz. Pod stałą kontrolą pionu technicznego. Pozwala efektywnie zarządzać zawartością merytoryczną z każdego dowolnego komputera przyłączonego do sieci Internetowej.

Każda wersja jest dostosowywana do indywidualnych potrzeb. To jest jeden z wielu założonych celów. Dzięki takiej strategii osiągamy Państwa zwiększoną satysfakcje.

Autor


Jeżeli nie jesteś uprawnionym użytkownikiem przejdź pod adres: http://www.rzembud.bip.icech.pl/

Nie powoduj domniemań próby uzyskania nieautoryzowanego dostępu do dalszej części! System Joanna rejestruje Twoje IP oraz dokładny czas próby.