Niedziela, 14 kwietnia 2024 r. 105 dzień roku

Strona główna WWW podmiotu Kontakt

  Informacje
Podstawa działania
Statut prawny
Starszy cechu
Władze cechu
Cele i zadania
  Tryb działania
Zadania publiczne
Rejestr, ewidencja, archiwa
  Członkowie cechu
Stan
  Biuletyn
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu
Statystyka biuletynu


Wyszukiwanie w BIP'e

Władze cechu

Strona emitowana: 3345
Wydrukuj stronęWalne Zgromadzenie jest najważniejszym organem Cechu powołanym do podejmowania uchwał w sprawach należących do jego zakresu działania.

Tryb i zakres działania oraz kompetencje Walnego Zgromadzenia określa §14 - §22 Statutu Cechu.

Skład Zarządu Cechu:

Starszy Cechu: Bogdan Nowacki

I Podstarszy: Zbigniew Rybicki

II Podstarszy: Zbigniew Kucharski

Skarbnik: Ryszard Penczyński

Sekretarz: Tomasz Perlikiewicz

zarzšdu d/s inwestycji: Piotr Kasprzak

Członek zarzšdu d/s reklamy: Ryszard Szymański

Członek: Lilianna Łoza

Zarząd jest organem reprezentującym Cech i prowadzi wszystkie jego sprawy. Posiedzenia Zarządu odbywają się przynajmniej raz w miesiącu w każdy drugi wtorek miesiąca. Na posiedzeniach zapadają uchwały oraz podejmowane są decyzje dotyczące działalności Cechu. Szczegółowe zasady działania i kompetencje Zarządu Cechu reguluje §23 - §30 Statutu Cechu.


    W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

Przewodniczący:Krzysztof Szymanowski

Z-ca przewodniczącego: Bronisław Wojciechowski

Sekretarz: Jarosław Lesiński

Członek:Krzysztof Klota

Członek: Roman Maik

Tryb i zakres działania oraz kompetencje Komisji Rewizyjnej określa

§ 31 - § 32 Statutu Cechu.


Skład Koleżeńskiego Sądu Honorowego

Przewodniczący: Aleksander Łoza

Z-ca przewodniczącego: Józef Meller

Członek: Czesław Kowala

Członek: Walenty Przybylski


Zakres i tryb działania oraz kompetencje Koleżeńskiego Sądu Honorowego określa § 33 - § 38 Statutu Cechu.Opieka i wykonanie Logi.pl & www.icech.pl

Strona główna Skok w górę

Administracja serwisem

© 2004 - 2024 r. Cech Stolarzy Swarzędzkich