Wtorek, 16 lipca 2024 r. 198 dzień roku

Strona główna WWW podmiotu Kontakt

  Informacje
Podstawa działania
Statut prawny
Starszy cechu
Władze cechu
Cele i zadania
  Tryb działania
Zadania publiczne
Rejestr, ewidencja, archiwa
  Członkowie cechu
Stan
  Biuletyn
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu
Statystyka biuletynu


Wyszukiwanie w BIP'e

Zadania publiczne

Strona emitowana: 3782
Wydrukuj stronę  • Porozumienie zawarte w dniu 13 grudnia 2002r. pomiędzy Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą w Poznaniu a Cechem Stolarzy Swarzędzkich w sprawie sprawowania nadzoru nad procesem przygotowania zawodowego pracowników młodocianych w rzemiośle.
  • Porozumienie z dnia 03.06.1998r. w sprawie ustalania jednolitych zasad zbierania dokumentacji, jej przechowywania praz przekazywania wniosków o refundacje kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników młpodocianych, zatrudnionych u pracodawców zrzeszonych w cechach i rozliczających się z Powiatowym Urzędem Pracy za ich pośrednictwem zawarte pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Poznaniu a Cechem Stolarzy Swarzędzkich.Opieka i wykonanie Logi.pl & www.icech.pl

Strona główna Skok w górę

Administracja serwisem

© 2004 - 2024 r. Cech Stolarzy Swarzędzkich