Wtorek, 16 lipca 2024 r. 198 dzień roku

Strona główna WWW podmiotu Kontakt

  Informacje
Podstawa działania
Statut prawny
Starszy cechu
Władze cechu
Cele i zadania
  Tryb działania
Zadania publiczne
Rejestr, ewidencja, archiwa
  Członkowie cechu
Stan
  Biuletyn
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu
Statystyka biuletynu


Wyszukiwanie w BIP'e

Rejestr, ewidencja, archiwa

Strona emitowana: 3071
Wydrukuj stronęBiuro Cechu jest organem wykonawczym Cechu.

Kierownik Biura jest zwierzchnikiem wszystkich pracowników, nadaje kierunek działania biura i sprawuje nad tą działalnością nadzór, przygotowuje materiały na posiedzenia Zarządu oraz innych organów Cechu i władz zwierzchnich.

Kierownik Biura jest w pierwszym rzędzie odpowiedzialny za przestrzeganie w działalności Cechu obowiązujących przepisów.

Kierownik Biura podpisuje umowy, zobowiązania i korespondencję łącznie ze Starszym Cechu lub w jego zastępstwie upoważnionym przez Starszego Cechu członkiem Zarządu.

Pozostałe kompetencje Kierownika Biura reguluje § 42 Statutu Cechu.

Załatwianie spraw rzemieślników odbywa się w sposób bezpośredni lub pisemnie w zależności od potrzeb.

W biurze prowadzone są rejestry:

  • zakładów rzemieślników. W rejestrze zawarte są dane osobowe rzemieślnika, wykonywane rzemiosło, uprawnienia i datę rozpoczęcia i likwidacji zakładu,

  • rejestr umów uczniowskich zawierający dane osobowe ucznia, okres nauki, zawód i datę zdania egzaminu czeladniczego.

W archiwum Cechu przechowywane są dokumenty byłych pracowników i członków Cechu.Opieka i wykonanie Logi.pl & www.icech.pl

Strona główna Skok w górę

Administracja serwisem

© 2004 - 2024 r. Cech Stolarzy Swarzędzkich